Agitando a la Generalitat

Secció Sindical de CNT-AIT al Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) de la Generalitat de Catalunya

jueves, 10 de febrero de 2011

Cartel denunciando continuas irregularidades

Ante las continuas irregularidades que se vienen sucediendo y denunciando por parte de la Sección Sindical de AGI en DTES, incluso tras la denuncia por cesión ilegal, y la total pasividad con la que esta actuando la administración pública frente a los hechos de la que es conocedora, publicamos un segundo cartel en los tablones sindicales tanto en la sede de Avinguda Josep Tarradellas 2-6, como en la de Carrer Aragó 244-248.

La sección sindical continuará con las acciones reivindicativas hasta conseguir resolver el conflicto de una manera justa para los trabajadores.


Versió en Català

ATT TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL DTES

Al marge de les accions judicials presentades per cessió il·legal dels treballadors contra el DTES, CTTI, Informática El Corte Inglés, Serikat i Cast-Info, la secció sindical de CNT al grup AGI del DTES volem reivindicar que el Departament prengui les mesures correctives necessàries contra les empreses contractades per la contínua vulneració dels drets dels treballadors:
  •  Actuar de mala fe en el que respecta als drets obtinguts a l’última versió del conveni col·lectiu
  •  Categoria laboral per sota del conveni
  • No respectar el descans mínim de 12 hores entre jornada laboral i jornada laboral
  •  Treballar més de 12 hores seguides (arribant a més de 30! d’una sola tacada) 
  • Retornar les hores extres en relació 1:1, incomplint de nou el conveni col·lectiu.
D’altra banda, no podem entendre que, en temps de crisis i mentre als treballadors i treballadores de l’Administració Pública se’ls hi retalla el sou, la Generalitat de Catalunya malgasti MILIONS D’EUROS en la subcontractació de personal extern enriquint a les grans empreses del sector amb diners públics.

Per a més informació consulteu l’expedient 2009028800 LOT2,  on l’empresa adjudicatària va ser Informática el Corte Inglés, SA amb un import d’adjudicació de 2.195.907,99 €, IVA inclòs. Donat que l’equip el formem 11 tècnics (8 subcontractats a terceres empreses) i un gestor, el Departament paga una mitja de 81,329,92 €/any per persona. Vergonyosament, hi han casos on el treballador rep una missera quarta part !!!.


PER UNA GESTIÓ ECONÒMICA MÉS EFICIENT I ÈTICA, PER ELS DRETS DELS TREBALLADORS.

CONTRACTACIÓ DIRECTE JA !!!!!!!


Versión en Castellano


ATT TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL DTES

Al margen de las acciones judiciales presentadas por cesión ilegal de los trabajadores contra el DTES, CTTI, Informática El Corte Inglés, Serikat i Cast-Info, la sección sindical de CNT en el grupo AGI del DTES queremos reivindicar que el Departamento tome las medidas correctivas necesarias contra las empresas contratadas por la continua vulneración de los derechos de los trabajadores:
  • Actuar de mala fe en lo que respecta a los derechos obtenidos en la última versión del convenio colectivo
  • Categoría laboral por debajo del convenio
  • No respetar el descanso mínimo de 12 horas entre jornada laboral y jornada laboral
  • Trabajar más de 12 horas seguidas (llegando a más de 30! seguidas) 
  • Devolver las horas extras en relación 1:1, incumpliendo de nuevo el convenio colectivo.
Por otra parte, no podemos entender que, en tiempos de crisis y mientras a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública se les ha recortado el sueldo, la Generalitat de Catalunya malgaste MILLONES DE EUROS en la subcontratación de personal externo enriqueciendo a las grandes empresas del sector con dinero público.

Para más información consultar el expediente 2009028800 LOTE2,  donde la empresa adjudicataria fue Informática el Corte Inglés, SA con un importe de adjudicación de 2.195.907,99 €, IVA incluido. Dado que el equipo lo forman 11 técnicos (8 subcontratados a terceras empresas) y un gestor, el Departament paga una media de 81,329,92 €/año por persona. Vergonzosamente, hay casos en los que el trabajador recibe una misera cuarta parte !!!.


POR UNA GESTIÓN ECONÓMICA MÁS EFICIENTE Y ÉTICA, POR LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES...

CONTRATACIÓN DIRECTA YA !!!!!!!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.